DEBAT 2024

19/02/2024 · [Secondaire]

Cinc alumnes de 2n de Batxillerat de l’escola participem a la Lliga de Debat preuniversitària organitzada per la xarxa Vicens Vives.  Enguany debatrem sobre la qüestió següent: «La intel·ligència artificial és una amenaça per a la humanitat?»

La Lliga de Debat és una competició d’oratòria en la qual diversos equips d’estudiants de 4t d’ESO, batxillerat i Formació Professional de diferents centres docents debaten sobre un tema polèmic i d’actualitat. L’objectiu de la Lliga és fomentar les competències transversals dels estudiants mitjançant l’ús de la paraula i crear un espai de formació on s’utilitza el català com a llengua vehicular.

_

Cinco alumnos de 2º de Bachillerato del centro participan en la Liga de Debate Preuniversitario organizada por la red Vicens Vives.  Este año debatiremos sobre la siguiente pregunta: «¿Es la inteligencia artificial una amenaza para la humanidad?».

La Liga de Debate es una competición de oratoria en la que diferentes equipos de alumnos de 4º ESO, Bachillerato y Formación Profesional de distintos centros debaten sobre un tema controvertido y de actualidad. El objetivo de la Liga es fomentar las competencias transversales de los alumnos a través del uso de la lengua, y crear un espacio de aprendizaje en el que se utilice el catalán como lengua franca.

_

Cinq de nos élèves de 2º de Bachillerato participent à la Ligue de débat pré-universitaire organisée par le réseau Vicens Vives. Cette année, nous débattrons sur la question suivante : «L’intelligence artificielle est-elle une menace pour l’humanité ?

La Ligue de Débat est une compétition oratoire dans laquelle différentes équipes d’élèves de 2nde, Baccalauréat et Formation Professionnelle de différentes écoles débattent sur un sujet controversé et d’actualité. L’objectif de la Ligue est de promouvoir les compétences transversales des élèves à travers l’utilisation de la langue et de créer un espace de formation où le catalan est utilisé comme langue véhiculaire.