Treball interdisciplinar Català-Arts Plàstiques

18/01/2022 · [Secondaire]

Els/les alumnes de 4ème han treballat en un projecte transversal entre les assignatures de català i arts plàstiques al voltant de dues figures crucials de la pintura modernista catalana: Ramon Casas i Santiago Rusiñol.

Per a l’assignatura d’art se’ls ha demanat de fer uns treballs d’interpretació de dues pintures molt populars com foren El pati blau i la glorieta dels Jardins d’Aranjuez, mentre que en llengua han hagut de fer-ne comentaris descriptius de les mateixes o d’altres obres dels artistes.  El conjunt ha sigut molt enriquidor pel fet que la majoria d’estudiants desconeixien ambdós pintors i un moviment clau per a la història de l’art com fou el modernisme català.